Sprzedaż starego auta, jak i kupno nowego, to niestety sporo formalności. Przez pewien czas procedury, których trzeba dopełnić, potrafią niestety przyćmić radość z nowego auta. Nie mniej zachodu z formalnościami mają ci, którzy muszą wyrejestrować auto. Z czym to się wiąże?

Nie ma znaczenia, czy auto wrasta w trawnik na parkingu, czy też może zalega w garażu, bo uznaliśmy je za niepotrzebne. Trzeba posiadać ubezpieczenie, a to przecież wiąże się z kosztami. Ominąć tych formalności nie możemy, a właściwie… możemy, ale ryzykujemy, że prędzej czy później przyjdzie nam zapłacić karę wynoszącą nawet kilka tysięcy złotych, gdy w końcu zgłosi się do nas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli auto jest zatem niepotrzebne i nie istnieje żadna nadzieja, że będziemy go jeszcze użytkować, nie planujemy sprzedaży bądź innych czynności z nim związanych, należy je wyrejestrować.

Jak wyrejestrować auto? W wydziale komunikacji składa się odpowiedni wniosek, który wygląda tak samo, jak ten niezbędny podczas rejestracji. Wystarczy wypełnić bądź wykreślić wskazane pola. Rozpatrywanie takich wniosków podlega pod tryb natychmiastowy, a w przypadku odrzucenia wniosku, w ciągu 14 dni można złożyć odwołanie.

Trzeba również uiścić opłatę skarbową wynoszącą 10 zł, a jeśli wyrejestrowania będzie dokonywał za nas pełnomocnik niebędący członkiem rodziny, potrzeba jeszcze jednego formularza o ustanowienie pełnomocnika i opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.