Sprowadzenie samochodu z innego państwa do Polski, często o wiele bardziej się opłaca niż zakup na miejscu. Coraz więcej osób kupuje auta w Niemczech ze względu na niższe ceny i coraz lepszą znajomość formalności, dotyczących ich  rejestracji w swoim kraju.

O czym musisz wiedzieć, sprowadzając samochód od zachodnich sąsiadów? Przede wszystkim o tym, jak go bezproblemowo zarejestrować w Polsce. Nie jest to kwestia trudna ani uciążliwa, ale trzeba zapoznać się dokładnie z wszystkimi powinnościami, aby proces rejestracji sprawnie załatwić.

Zanim, zgłosisz auto na niemieckich numerach do rejestracji, musisz mieć potwierdzenie o sprawności samochodu z badania diagnostycznego. W sytuacji, gdy tablicy rejestracyjnej nie ma, konieczna jest wizyta w wydziale komunikacji w celu nabycia tymczasowych za kwotę ok. 60 zł.

Kolejne opłaty, które przyjdzie Ci uiścić, to:

Podatek akcyzowy zależny od pojemności silnika. Jeśli wynosi ona poniżej 2000 cm3, wtedy zapłacisz 3,1% ceny pojazdu, natomiast w przypadku większej pojemności opłata będzie znacznie wyższa, bo już 18,6%.

Opłata za tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego, w celu złożenia ich do US.

W Wydziale Komunikacji będziesz poproszony o zapłacenie za kartę pojazdu, opłatę ewidencyjną, pozwolenie czasowe, komplet naklejek legalizacyjnych przeznaczonych na tablice, kontrolną naklejkę na szybę pojazdu i tablice rejestracyjne. Wraz ze wszystkimi dokumentami konieczne jest złożenie do Urzędu wniosku o przeprowadzenie rejestracji pojazdu.

Sam proces rejestracji przebiega sprawnie, jeśli nie brakuje Ci żadnych potrzebnych dokumentów. Można zarejestrować auto w trzech przystosowanych do tego placówkach, w zależności od miejsca zamieszkania: W urzędzie Miasta, Urzędzie dzielnicy lub Starostwie Powiatowym.

Na początku musisz udać się do US, aby zapłacić ww. podatek akcyzowy, na co masz 30 dni. Wniosek możesz wysłać także poprzez Sieć. Po uiszczeniu opłaty możesz spokojnie przejść do rejestracji Twojego auta (jest na to czas od 5 do 30 dni, zależnie na jakich tablicach został przywieziony samochód).

Potrzebne do rejestracji dokumenty są następujące (dowód zakupu i dowód rejestracyjny), potwierdzenie opłaty akcyzy, przeglądu technicznego i innych opłat oraz dowód osobisty.

Na początku otrzymasz tymczasowy dowód rejestracyjny, zanim zostanie wydany Ci właściwy dokument. W dniu rejestracji generalnie powinno się  wykupić polisę OC.

Łączny koszt rejestracji auta sprowadzonego z Niemiec wynosi ok. 250 zł.